rozmiar czcionki: A | A | A

Najlepsza promocja projektów B+R: konkurs „Innowacja plus”

Dodano: 30-07-2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs „Innowacja plus” – na najlepszą promocję projektów B+R, które uzyskały dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 3 września 2014 r.

[więcej]

Podpisanie dwóch umów operacyjnych I stopnia w ramach unijnej Inicjatywy JEREMIE

Dodano: 29-07-2014

W dniu 23 lipca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego podpisane zostały 2 umowy operacyjne I stopnia w ramach unijnej Inicjatywy JEREMIE, pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego a Pośrednikami Finansowymi: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (wartość umowy: 5 009 000,00 zł) i Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Pożyczki Sp. z o.o. (wartość umowy: 14 000 000,00 zł.).

[więcej]

PIFE w Jeleniej Górze czynny do godziny 16.00

Dodano: 25-07-2014

Informujemy, że w dniu 28 lipca 2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze będzie czynny do godziny 16.00. Osoby zainteresowane informacjami o funduszach europejskich zapraszamy do kierowania zapytań drogą telefoniczną: obsługa telefoniczna będzie realizowana do godziny 18.00.

[więcej]

Konkurs dla beneficjentów - „Dolnośląski lider RPO”

Dodano: 21-07-2014

Już po raz czwarty dolnośląskie instytucje i samorządy, firmy i uczelnie, zakłady opieki zdrowotnej i organizacje pozarządowe mają szansę powalczyć o tytuł Dolnośląskiego Lidera RPO. W ubiegłych latach udało się to Gminom Świebodzice i Wałbrzych oraz Milickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

[więcej]

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 13 lipca 2014 r.

Dodano: 21-07-2014

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 13 lipca 2014 r. złożono 298,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 606,4 mld zł.

[więcej]

Nabór wniosków w ramach Schematu 1.1.A2 RPO WD 2007-2013

Dodano: 17-07-2014

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w Działaniu 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” Schemat 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) RPO WD 2007-2013. Tryb konkursu - zamknięty.

[więcej]

Nabór wniosków do Programu Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością...

Dodano: 17-07-2014

15 lipca 2014 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło drugi nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy norweskich. Wsparcie można otrzymać w ramach Programu "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych". Pula środków do rozdysponowania na projekty wynosi 4 974 444 zł.

[więcej]