rozmiar czcionki: A | A | A

"Środa z Funduszami dla społeczności lokalnych” we Wrocławiu - 4 marca 2015 r.

Dodano: 27-02-2015

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza 4 marca 2015 r. na spotkanie pod hasłem „Środa z Funduszami dla społeczności lokalnych”. Spotkanie będzie dotyczyło wsparcia, jakie jest przewidziane w perspektywie finansowej 2014-2020 m.in. dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, Lokalnych Grup Działania, działających lokalnie organizacji pozarządowych.

[więcej]

Nabór wniosków w ramach działania 4.6 RPO WD 2007-2013

Dodano: 24-02-2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”, Działanie 4.6 „Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – nabór nr 72/K/4.6/2015.

[więcej]

Ruszył nabór w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu "Ochrona różnorodności...

Dodano: 24-02-2015

Udział w naborze wziąć mogą podmioty realizujące projekty bilateralne w partnerstwie z organizacjami z Państw-Darczyńców (tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu Programu, którym jest ochrona różnorodności biologicznej.

[więcej]

Fundusze Europejskie w mediach 23 – 27 lutego 2015 r.

Dodano: 23-02-2015

Zapraszamy do zapoznania się z programami i materiałami poświęconymi Funduszom Europejskim, w szczególności prezentującymi możliwości korzystania ze środków europejskich na lata 2014-2020.

[więcej]

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla przedsiębiorczych w Legnicy - 19 lutego 2015 r.

Dodano: 20-02-2015

19 lutego br. w Legnicy odbyło się spotkanie „Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych”, zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy. Poniżej do pobrania prezentacja ze spotkania dotycząca możliwości ubiegania się przez MSP o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

[więcej]

Szkolenie dla MSP z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego

Dodano: 20-02-2015

W dniach 26-27 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie z cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

[więcej]

Mobilne Punkty Informacyjne w lutym i w marcu 2015 r.

Dodano: 20-02-2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza do skorzystania z bezpłatnej informacji o Funduszach Europejskich w ramach organizowanych Mobilnych Punktów Informacyjnych. W trakcie dyżurów konsultant udzieli informacji nt. aktualnych i przyszłych możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich.

[więcej]