rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie informacyjne „Unijny piątek dla przedsiębiorczych” w Głogowie

Dodano: 22-10-2014

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Unijny piątek dla przedsiębiorczych”, które odbędzie się 24 października 2014 r. Celem spotkania jest zaprezentowanie aktualnych i przyszłych założeń dotyczących wsparcia finansowego przedsiębiorców środkami z Unii Europejskiej.

[więcej]

Spotkanie informacyjne „Unijna środa dla przedsiębiorczych..." w Wałbrzychu – 29.10.2014 r.

Dodano: 22-10-2014

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne pod hasłem „Unijna środa dla przedsiębiorczych - wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020”, które odbędzie się 29 października 2014 r. w Wałbrzychu.

[więcej]

Spotkanie informacyjne „Unijny czwartek dla przedsiębiorczych … jednostek samorządu...

Dodano: 22-10-2014

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Unijny czwartek dla przedsiębiorczych … jednostek samorządu terytorialnego”, które odbędzie się 30.10.2014 roku.

[więcej]

Mobilny Punkt Informacyjny w Kłodzku - 31 października 2014 r.

Dodano: 22-10-2014

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się na co aktualnie można pozyskać wsparcie z funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania.

[więcej]

Prezentacje ze spotkania informacyjnego w Legnicy 14.10.2014 r.

Dodano: 22-10-2014

14 października 2014 r. w Legnicy odbyło się spotkanie informacyjne: „Umowa Partnerstwa i ramy prawne jej realizacji”. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej zamieszczamy prezentacje z tego spotkania.

[więcej]

Spotkania informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 9.6. POKL

Dodano: 21-10-2014

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje dwa bliźniacze spotkania informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 9.6. Programu Kapitał Ludzki. Na spotkaniach omawiane będą kwestie dotyczące realizacji i rozliczania projektów, wniosków o płatność i kwalifikowalności wydatków oraz zagadnienia związane z zamykaniem projektów konkursowych.

[więcej]

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 19 października 2014 r.

Dodano: 21-10-2014

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 19 października 2014 r. złożono 300 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 609 mld zł.

[więcej]