rozmiar czcionki: A | A | A

„Środa z Funduszami dla jednostek nauki” we Wrocławiu

Dodano: 05-11-2014

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na spotkanie pod hasłem „Środa z Funduszami dla jednostek nauki”, które odbędzie się 5 listopada 2014 r. we Wrocławiu Spotkanie będzie dotyczyło wsparcia dla uczelni i instytucji naukowych, jakie dostępne będzie perspektywie finansowej 2014-2020.

[więcej]

II nabór wniosków na współorganizację wydarzeń informacyjnych na temat Funduszy Europejskich

Dodano: 30-10-2014

Zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych, jednostki samorządu terytorialnego oraz środowiska opiniotwórcze do składania wniosków w ramach zasad współorganizacji wydarzeń informacyjnych na temat Funduszy Europejskich w 2014 r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków do 14 listopada 2014 r.

[więcej]

Forum Współpracy Międzyregionalnej i inauguracja Programu INTERREG EUROPA

Dodano: 29-10-2014

2-3 grudnia 2014 roku, w Bolonii (Włochy) odbędzie się Forum Współpracy Międzyregionalnej. W trakcie Forum nastąpi także inauguracja nowej edycji Programu międzyregionalnego na lata 2014-2020 - INTERREG EUROPA. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z założeniami nowego Programu oraz nawiązania kontaktów z instytucjami zainteresowanymi współpracą w ramach projektów INTERREG EUROPA.

[więcej]

Nabór wniosków w ramach Działania 9.2 POIiŚ

Dodano: 29-10-2014

NFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii - KONKURS NR 2/POIiŚ/9.2/2014.

[więcej]

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 26 października 2014 r.

Dodano: 28-10-2014

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 26 października 2014 r. złożono 300,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 609,1 mld zł.

[więcej]

Mobilny Punkt Informacyjny w Bogatynii - 6 listopada 2014 r.

Dodano: 28-10-2014

6 listopada 2014 r. pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, będą pełnić dyżur w Bogatyni - w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas indywidualnych konsultacji będzie można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje.

[więcej]

Przypominamy! Mobilny Punkt Informacyjny w Kłodzku - 31 października 2014 r.

Dodano: 28-10-2014

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się na co aktualnie można pozyskać wsparcie z funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania.

[więcej]